YATIRIM BÖLGELERİ

MONTENEGRO YATIRIM BÖLGELERİ

GÜNEY BÖLGESİ


Güney kısmı, hem ziyaretçiler hem de yatırımcılar için belki de en çekici bölgedir. Sonuç olarak, aynı zamanda en rekabetçi bölgedir.  En lüks restoranların ve markaların inşası ile birlikte zengin tarih ve kültürü kapsayan geleceğe dönük projelendirmeler ile, bölgenin çok çeşitli türde uzun dönemli işletmeleri destekleyebileceğinin garantisidir.

Turizm bölge için ana ekonomi alanıdır ve son on yılda turistik kapasitelerde, yatırımcılara tekliflerde ve paranın geri dönüşünde önemli bir büyüme kaydetmiştir.

Moncon Invesment, danışanlarına birden fazla alanda ve yatırımcı beklentilerini tam anlamıyla karşıayan kur-sursuza yakın projeler sunmayı ilke edinmiş bir kurumdur.

Bar

Yatırımcılar için teşvikler

Bar belediyesindeki ticaret ortamı, inşaat arazisi için kamu hizmetleri ekipmanları ücretlerinden feragat ile karakterize edilmiştir.

Belediye inşaatları için kamu hizmetleri ekipmanları ücretleri aşağıdaki şekilde düşürülmüştür:

– %70: imalat ya da işleme endüstrileri ya da depolama için planlanmış tesisler;

– %20: otel grupları hariç olmak üzere, konaklama ve yeme içme hizmetleri veren temel yiyecek-içecek tesisleri;

– %50: konaklama ve yeme içme hizmetleri veren temel yiyecek-içecek tesisleri, otel grupları;

– %65: münferit tesisler olarak ya da bir tesisin parçası olarak yer üstü garajlar.

Yatırımcılar; Bölge VII içersindeki kırsal alanlardaki konut yapıları ve endüstriyel tesislerinin inşa edilmesi ve yeniden inşası için yasal ücretlerden ve diğer tür ücretlerden muaflardır.

Budva

Yatırımcılar için teşvikler

– Budva Belediyesi, emlak vergisinin iki taksit halinde ödenmesini ve 4 ve 5 yıldızlı otellerin inşaatı için ödenmesi gereken belediye vergileri üzerinden indirimi mümkün kılmaktadır.

– 4 ve 5 yıldızlı otellerin geliştirilmesi durumunda, Budva Yerel Meclisinin Kararı temelinde, özel ilk bölge içindeki inşaat için kamu hizmetleri alt-yapısının tedarik ücreti üzerinden %75 oranında bir indirim. Yukarıdakine dayalı olarak, 4 ve 5 yıldızlı oteller için kamu hizmetleri alt-yapısının tedarik ücreti 32€ / m2’dir.

Herceg Novi

Yatırımcılar için teşvikler

– Herceg Novi Belediyesi henüz yatırımcılar için teşvikler ve faydalar tanımlamamıştır fakat planlanan teşvik paketinin uygulanması belediye içindeki ticari ortamı önemli derecede iyileştirecektir.

Kotor

Yatırımcılar için teşvikler

Karadağ Hükümeti doğrudan yabancı yatırıma özel önem vermektedir ve bu nedenle yabancı yatırımcıların haklarını korumak üzere çok sayıda yasa ve yönetmelik kabul edilmiştir.

Bu açıdan, Yabancı Yatırımlara ilişkin Kanunu (2011 tarihli) ve Doğrudan Yatırım için Teşviklere İlişkin Tüzüğü (80/15 sayılı Karadağ Resmi Gazetesi) belirtmek gereklidir. İlgili diğer bir politika dokümanı 2015 – 2018 için Karadağ Kalkınma Yönergelerini, 2015 2017 için Karadağ Ekonomik reform Programlarını ve 2014 -2018 için İmalat Endüstrisinin Gelişimi için Stratejiyi kapsar. Yatırımları destekleme amaçlı ana kurumlar Yabancı Yatırımcı Konseyi, Ekonomi Bakanlığı ve Yabancı Yatırımlar Kuruluşudur.

%9 oranındaki kurumlar kar vergisi, bölgedeki en düşüğüdür.

Yabancı Yatırımlar Kuruluşu ve Kotor Belediyesi yatırımcılara yatırımlarını kolaylaştırmak için tüm gerekli “after care (bakım sonrası)” hizmetlerini sunmaktadır. Yatırımcıların ve Kotor belediyesinin karşılıklı faydasına, hızlı işleyen gelişme ya da planlama dokümanlarının tadili; en az 10 ha’lık arazi sahibi yatırımcıların faydalanabildiği diğer bir kolaylıktır.

Tivat

Yatırımcılar için teşvikler

Tivat Belediyesi dört ya da üzeri yıldızlı otellerdeki yatırımcıların tümü için ve bunun yanı sıra üretim kapasitelerine yatırım yapan yatırımcılar için, kamu hizmetleri için %80 oranında indirimli ücretler şeklinde faydaları başlatmıştır.

Mevcut İnşaat Arazisine Kamu Hizmetleri Alt-Yapısının Tedarik Ücretlerine ilişkin Karar; inşaat için aşağıdakiler gibi tam teşvik seti oluşturmuştur:

– daire, apart ve garni oteller için %70 oranında kamu hizmetler ücretlerinden feragat;

– üretim, işleme ve depolama amaçlı tesisler için %100 oranında kamu hizmetler ücretlerinden feragat;

– kamu hizmetleri ücretlerinin taksitler halinde ödenmesi

– birincil evler için, ücretler %70 oranında indirilir;

– Kamu hizmetleri alt-yapısının tedarik ücretleri; su ısıtma, mekan ısıtma, mekan soğutma veya elektrik üretimi için güneş enerjili sistemler kullanan tesisler inşa eden yatırımcılar için, tesisler üzerindeki yerleşik güneş enerjisi toplayıcı panelinin 200 € / m2si tutarında düşürülecektir.

– yeraltı ve yer üstü garajlar için, kamu hizmetleri alt-yapısının tedarik ücreti %50 oranında indirilir.

Ayrıca, 2011 yılında Tivat Belediyesi tarafından Mikrokredi Fonu ile birlikte girişimcilere ve küçük ve orta ölçekli işletmelere piyasada bulunanlardan önemli derecede daha uygun koşullar altında kiralama için, bir ticari banka ve Yatırım ve Kalkınma Fonu kurulmuştur (faiz oranı, teminat ve ödeme süresi).

Ulcinj

Yatırımcılar için teşvikler

Ulcinj belediyesi; “Vladimirske krute” ticaret bölgesi içindeki yatırımlar için bir dizi belediye kararı tanımlamıştır. İlgili Ticaret Bölgesi kullanıcıları:

– faaliyetin başlama tarihinden itibaren 8 yıllık bir dönem için emlak vergisi ödemesinden muaf tutulmuştur

– faaliyetin başlama tarihinden itibaren 8 yıllık bir dönem için kişisel gelir vergisi üzerindeki ek vergilerin ödemesinden muaf tutulmuştur

– kamu hizmetleri alt-yapısının tedarik ücretinin ödemesinden muaf tutulmuştur

– çalışan sayısına ve kiralanmış arazinin alanına bağlı olarak, 10 yıl için araziyi kiralamaya izin verilmiştir.

ORTA BÖLGE


Orta bölge; Karadağ’ın idari merkezidir. Bağımsızlığını tekrar kazanmasından beri, başkent Podgorica tüm dünyadan işletmeleri çekmiştir.

Podgorica’nın coğrafi konumu burayı; tüm bölgeye şube açma planları olan her tür işletme için mükemmel bir lojistik nokta haline getirmektedir.

Hem uluslararası havaalanları hem de Bar limanı, dünyaya hızlı bağlantılara olanak sağlayan orta bölgeden kolayca ulaşılabilir haldedir..

Cetinje

Yatırımcılar için teşvikler:

Cetinje’deki ticaret ortamı, yatırımcılar için çok sayıda programlarla tanımlanmış önemli teşviklerle karakterize edilmektedir.

Ticaret bölgelerindeki yatırımlar için teşvikler

Sıfırdan yatırımlar

– Kamu hizmetleri alt-yapısının tedariki için harçların indirilmesi

. 20 – 50 arasında yeni yaratılan işler için %80

. 50 – 100 arasında yeni yaratılan işler için %90

. 100’den fazla yeni yaratılan işler için %100

– Yerel yönetim; her on çalışan için, istihdam edilen bir eğitmeni finanse eder

– Ücretsiz ticari plan geliştirilmesi

– 100den fazla iş yaratan yatırımcılara belediye başkanlığında bir kişisel danışman görevlendirilir.

Terkedilmiş endüstri bölgesi yatırımları

– Kamu hizmetleri alt-yapısının tedariki için harçların düşürülmesi

. 20 – 50 arasında yeni yaratılan işler için %80

. 50 – 100 arasında yeni yaratılan işler için %90

. 100’den fazla yeni yaratılan işler için %100

– Yatırım projesi için ihtiyaç duyulan tesisler için emlak vergisinin düşürülmesi

. 20 – 50 arasında yeni yaratılan işler için ilk iki yıl boyunca %100

. 50 – 80 arasında yeni yaratılan işler için, ilk iki yıl boyunca %100 artı sonraki iki yıl için %50 daha

. 80’den fazla yeni yaratılan işler için, ilk dört yıl boyunca %100 artı sonraki iki yıl için %50 daha

– Ücretsiz ticari plan geliştirilmesi

– 80den fazla iş yaratan yatırımcılara belediye başkanlığında bir kişisel danışman görevlendirilir

Arazi kiralama durumunda yatırım teşvikleri

Sıfırdan ve Terkedilmiş Endüstri bölgesi yatırımları

– Kamu hizmetleri alt-yapısının tedariki için harçların düşürülmesi

. 10 – 30 arasında yeni yaratılan işler için %50

. 30 – 50 arasında yeni yaratılan işler için %60

. 80’den fazla yeni yaratılan işler için %80

– Yatırım projesi için ihtiyaç duyulan tesisler için emlak vergisinin düşürülmesi

. 10 – 30 arasında yeni yaratılan işler için ilk iki yıl boyunca %80

. 30 – 50 arasında yeni yaratılan işler için, ilk yıl boyunca %100 artı sonraki ikinci yıl için %50 daha

. 50 – 80 arasında yeni yaratılan işler için, iki yıl boyunca %100 artı üçüncü yıl için %50 daha

. 80’den fazla yeni yaratılan işler için, ilk üç yıl boyunca %100 artı dördüncü yıl için %50 daha

– Yerel yönetim; 80den fazla iş yaratan yatırımlar için, her on çalışan için, istihdam edilen bir eğitmeni finanse eder

– Ücretsiz ticari plan geliştirilmesi

– 100den fazla iş yaratan yatırımcılara belediye başkanlığında bir kişisel danışman görevlendirilir.

Ticaret bölgesi dışındaki yatırımlar için teşvikler

– 5 – 15 arasında yeni yaratılan işler için

– 500 euro / yeni yaratılan iş desteği

– Kamu hizmetleri alt-yapısının tedariki için harçların düşürülmesi

– Yerel yönetim; her on çalışan için, istihdam edilen bir eğitmeni finanse eder

– Ücretsiz ticari plan geliştirilmesi

– 15 – 30 arasında yeni yaratılan işler için

– 800 euro / yeni yaratılan iş desteği

– Kamu hizmetleri alt-yapısının tedariki için harçların %70 oranında düşürülmesi

– Yerel yönetim; her on çalışan için, istihdam edilen bir eğitmeni finanse eder

– Ücretsiz ticari plan geliştirilmesi

– yatırım projesi için ihtiyaç duyulan tesisler için, ilk iki yıl boyunca emlak vergisinin %100 oranında düşürülmesi

– 30 – 50 arasında yeni yaratılan işler için

– 1.100 euro / yeni yaratılan iş desteği

– Kamu hizmetleri alt-yapısının tedariki için harçların %80 oranında düşürülmesi

– Yerel yönetim; her on çalışan için, istihdam edilen bir eğitmeni finanse eder

– Ücretsiz ticari plan geliştirilmesi

– yatırım projesi için ihtiyaç duyulan tesisler için, ilk iki yıl boyunca emlak vergisinin %100 oranında artı üçüncü yıl için de %50 oranında düşürülmesi

– 50 – 80 arasında yeni yaratılan işler için

– 1.500 euro / yeni yaratılan iş desteği

– Kamu hizmetleri alt-yapısının tedariki için harçların %80 oranında düşürülmesi

– Yerel yönetim; her on çalışan için, istihdam edilen bir eğitmeni finanse eder

– Ücretsiz ticari plan geliştirilmesi

– yatırım projesi için ihtiyaç duyulan tesisler için, ilk üç yıl boyunca emlak vergisinin %100 oranında düşürülmesi

– 80den fazla iş yaratan yatırımcılar için, belediye başkanlığında kişisel bir danışman görevlendirilir.

– 80den fazla yeni yaratılan işler için

– 2.000 euro / yeni yaratılan iş desteği

– Kamu hizmetleri alt-yapısının tedariki için harçların %100 oranında düşürülmesi

– Yerel yönetim; her on çalışan için, istihdam edilen bir eğitmeni finanse eder

– Ücretsiz ticari plan geliştirilmesi

– yatırım projesi için ihtiyaç duyulan tesisler için, ilk üç yıl boyunca emlak vergisinin %100 oranında artı sonraki iki yıl için de %50 oranında düşürülmesi

– 80den fazla iş yaratan yatırımcılar için, belediye başkanlığında kişisel bir danışman görevlendirilir.

Turizm kalkınması için teşvik programı

Yeni tesislerin inşa edilmesi ve mevcut tesislerin yeniden oluşturulması

– 20 – 40 yataklı tesisler için

– Kamu hizmetleri alt-yapısının tedariki için harçların %60 oranında düşürülmesi

– 40 – 80 yataklı tesisler için

– Kamu hizmetleri alt-yapısının tedariki için harçların %80 oranında düşürülmesi

– yatırım projesi için ihtiyaç duyulan tesisler için, ilk iki yıl boyunca emlak vergisinin %100 oranında düşürülmesi

– 80 üzeri yataklı tesisler için

– Kamu hizmetleri alt-yapısının tedariki için harçların %90 oranında düşürülmesi

– yatırım projesi için ihtiyaç duyulan tesisler için, ilk iki yıl boyunca emlak vergisinin %100 oranında düşürülmesi

Kolasin

Yatırımcılar için teşvikler

Ticaret Bölgesi içinde faaliyetlerine başlayan yatırımcılar; aşağıdaki teşviklerden yararlanacaklardır:

– endüstriyel şirketler; oldukça lehlerine koşullar altında, belirli ticari faaliyetler için tesisleri alabileceklerdir.

– inşaat arazisine kamu hizmetleri alt-yapısının tedariki ücretinden tam muafiyet

– arazi 30 yıllık bir dönem için kiralanabilir

– 8 yıllık bir dönem için emlak vergisinden muafiyet

– 8 yıllık bir dönem için, gelir vergisi üzerindeki ek vergilerden muafiyet

– herhangi bir imalat işletmesi için, faaliyetin ilk 8 yılı için kar vergisinden %100 indirim

– imalat işletmelerinin faaliyete başlaması için, faaliyetin ilk sekiz yılı boyunca, kişisel gelir vergisinde %100 indirim

Ticaret Bölgesi dışında faaliyetlerine başlayan yatırımcılar; aşağıdaki teşviklerden yararlanacaklardır:

– imalat ve işleme tesisleri için, inşaat arazisine kamu hizmetleri alt-yapısının tedariki ücretinden tam muafiyet

– herhangi yeni bir imalat işletmesi için, faaliyetin ilk 8 yılı için kar vergisinden %100 indirim

– imalat işletmelerinin faaliyete başlaması için, faaliyetin ilk sekiz yılı boyunca, kişisel gelir vergisinde %100 indirim

– 4 yıldızlı ve üzeri otel girişimcileri, inşaat arazisine kamu hizmetleri alt-yapısının tedariki ücretinden tam muaftırlar.

Mojkovac

Yatırımcılar için teşvikler

Ticaret Bölgesi içindeki yatırımlar için teşvik paketi, belediye kararı ile tanımlanmıştır ve aşağıdakileri kapsar:

– ilave on yıllık bir süre için yenilenebilecek olan on yıllık bir dönem için, kategoriye ya da tesisin bölgesine bağlı olarak, imalat faaliyetleri için yılda 0.05 € / m2 tutarında tecihli arazi kirası;

– ilave on yıllık bir süre için yenilenebilecek olan on yıllık bir dönem için, kategoriye ya da tesisin boyutuna bağlı olarak, toptancılık için yılda 0.05 € / m2 tutarında tecihli arazi kirası;

– 10dan fazla işçi istihdam eden yatırımcılar için, inşaat arazisine kamu hizmeti alt-yapısının tedarik ücretinden muafiyet

– 6 ile 10 arasında işçi istihdam eden yatırımcılar için, inşaat arazisine kamu hizmeti alt-yapısının tedarik ücretinden %85 indirim;

– 3 ile 5 arasında işçi istihdam eden yatırımcılar için, inşaat arazisine kamu hizmeti alt-yapısının tedarik ücretinden %70 indirim

– arazi kiralama dönemi boyunca, kar vergisinden %80 indirim.

Niksic

Yatırımcılar için teşvikler

– inşaat arazisine kamu hizmeti alt-yapısının tedarik ücretinden %50 indirim

– standart emlak vergisi matrahından %75 indirim

– Kişisel gelir vergisi üzerindeki ek vergilerden muafiyet

Podgorica

Yatırımcılar için teşvikler

Başkentte yatırımları teşvik etmek için, Podgorica aşağıdaki teşvik paketini başlatmıştır:

Ticaret Bölgesi içinde faaliyet gösteren yatırımcılar için:

– 30 yıla kadar arazinin ücretsiz kullanımı

– Yatırımcının alt-yapı masraflarını kendisi karşılaması koşuluyla, İnşaat Arazisinde Kamu Hizmetleri Alt-Yapısının Tedarik Ücretlerine ilişkin Karara uygun bir şekilde, inşaat arazisinde kamu hizmetleri alt-yapısının tedarik ücretleri muafiyeti

– 5 yıl için, Ticaret Bölgesi içindeki belediye yollarının kullanımı için yıllık ücretten muafiyet

– Emlak Vergisine ilişkin Karara uygun bir şekilde, 5 yıl için emlak vergisinden muafiyet.

..

KUZEY BÖLGESİ


Karadağ’ın kuzeyi doğal güzelliklerle dolu olan bir bölgedir. Sağlıklı besin üretimine ilişkin uzun geçmişi ile bölge, muazzam bir tarımsal potansiyele sahiptir. Bölgenin çoğunluğu henüz modenleşme ile bozulmamıştır ve nefes kesen çekici ziyaretçi noktalarının neredeyse tamamına dokunulmamıştır.

Kuzey bölgesi, dünya genelinden doğal harikalar görmek isteyen bir turist akışı görmektedir ve çoğu için de Montenegro evleri gibidir.

Bölgenin kalkınması; yatırımcılar için en faydalı sübvansiyonlar yoluyla hükümet tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir.

Berane

Yatırımcılar için teşvikler:

Aşağıdaki şekillerde yeni işler oluşturma yükümlülüğü ile, 10 yıllık bir dönem için kullanımı serbest olan arazi

– 3 – 5 işçinin istihdam edilmesi şartıyla, 2500 m2’ye kadarki alanlar

– 6 – 10 işçinin istihdam edilmesi şartıyla, 5000 m2’ye kadarki alanlar

– 11 – 20 işçinin istihdam edilmesi şartıyla, 10.000 m2’ye kadarki alanlar.

Tesisin türüne bağlı olarak kamu hizmeti alt-yapısının tedariki için ücretlerden feragat etme (geçici ya da kalıcı)

– Endüstriyel ve sosyal tesisler için, kamu hizmetleri alt-yapısı için, ticari binaların inşaat ücretlerinin %50sine kadarki ödenmesi gereken ücretler

– İşletme faaliyetlerinin gerçekleştirmek için geçici yapıların inşası ve montajı için, ticari binaların inşaat ücretlerinin %50sine kadarki ödenmesi gereken ücretler

– Kalıcı yardımcı tesislerin inşası için (garajlar, depolar ve antrepolar), ticari binaların inşaat ücretlerinin %50sine kadarki ödenmesi gereken ücretler

– Arazinin daha küçük parsellere bölünmesi olasılığı – alanların ilgili yatırımcıların ihtayaçlarına uyum sağlayacak şekilde, yatırım projesinin taleplerine uygun bir şekilde ayarlanması.

– İdari sınırların kaldırılması.

Bijelo Polje

Yatırımcılar için teşvikler:

Yatırımcılar için teşvik paketi, aşağıdakileri kapsayacak şekilde, Bijelo Polje Belediyesi tarafından tanımlanmıştır:

– 3 yıllık bir dönem için, yol arazisinin kullanım ücretlerinin ödenmesinden muafiyet

– Yatırımın sonucunda 5ten fazla yeni iş yaratılmışsa, münferit yeni işe alınmış işçi ya da yeni açılmış iş için, 700.000 euroya kadarki inşaat arazisinin geliştirilmesi için ücretlerinin ödenmesinden muafiyet

– 3 yıllık bir dönem için, belediye harçlarının ödenmesinden muafiyet

– 3 yıllık bir dönem için, kişisel gelir vergisi üzerindeki ek vergilerin ödenmesinden muafiyet

– 3 yıllık bir dönem için, taşınmaz mülkün piyasa değerinin %0.1’i üzerindeki emlak vergisinin ödenmesinden muafiyet

– Şirketlere ve girişimcilere; bina izinlerinin düzenlenmesi için tam dokümanların ibrazından sonraki 15 gün içerisinde bina izni verilecektir.

– Eski tekstil endüstrisi şirketi olan “Vunko”nun “terkedilmiş endüstri bölgesi”, yeni istihdam edilmiş olan işçilerin sayısına bağlı olarak, kullanıma açılacaktır.

Petnjica

Yatırımcılar için teşvikler:

– Petnjica Belediyesi; yatırımcılar için teşvikler ve tesislere ilişkin bir karar almıştır. Belediye; 150.000 € yatırım yapması ve 5 ya da daha fazla işçi istihdam etmesi halinde, yatırımcıya kamu hizmetleri ve belediye harçları açısından bir muafiyet tanımaktadır.

Pluzine

Yatırımcılar için teşvikler:

Faaliyet Bölgesi içinde iş yapan yatırımcılar için:

– 30 yıla kadar arazinin ücretsiz kullanımı

– Yatırımcının alt-yapı masraflarını kendisi karşılaması koşuluyla, İnşaat Arazisinde Kamu Hizmetleri Alt-Yapısının Tedarik Ücretlerine ilişkin Karara uygun bir şekilde, inşaat arazisinde kamu hizmetleri alt-yapısının tedarik ücretleri muafiyeti

Rozaje

Yatırımcılar için teşvikler:

Ekonomik açıdan az gelişmiş belediyelerde, imalat faaliyetleri yürüten yeni kurulmuş tüzel varlıklar, ilk üç yıl için kurumlar kar vergisinden muaftır. Vergi muafiyetleri ya da indirimleri; imalat, tarım ve ulaşımla ilgili özel sektörde faaliyet gösteren vergi mükellefleri ile ilgilidir.

İnşaat arazisinde kamu hizmetleri alt-yapısının tedarik ücretleri; su ısıtma, mekan ısıtma, mekan soğutma veya elektrik üretimi için güneş enerjili sistemler kullanan inşa edilmiş tesisler üzerindeki yerleşik güneş enerjisi toplayıcı panelinin 50 € / m2si tutarında düşürülecektir. Ücret; tesisin inşasından sonra indirilir. Eğer tesisin yeniden inşası mevcut ölçüler içinde kalırsa, yeni inşa edilen alanlar ortaya koymazsa ve başka kamu hizmeti alt-yapısının teminini gerektirmez ise, ücret alınmaz. Bahsi geçen ücret; aylık taksitler halinde ya da yatırımcının hesaplanmış harç tutarı üzerinden %15 miktarında bir indirime hak kazanacağı 30 gün içerisinde toplam tutar olarak ödenebilir.

Savnik

Yatırımcılar için teşvikler

– İşletme ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, inşaatı ve yatırımları teşvik etmek amacıyla Belediye, Kamu Hizmetleri Alt-Yapısının Tedarik Ücretlerine ilişkin Karar almıştır. Ücret; aşağıdaki fiyatlar üzerinden onaylı planlama dokümanlarına dayalı olarak, inşa edilmiş, yeniden inşa edilmiş, ek yapılmış, yeniden yapılandırılmış alanın her m2’si için hesaplanmaktadır:

– İlk bölgedeki ticari tesisler için, ücret 40 ile 20 € arasında düşürülür; ikinci bölgedeki ticari tesisler için 35 ile 5€ ve üçüncü bölgedekiler için de 25 ile 0.5 € arasında düşürülür.